Členství v ČBS

Česká biblická společnost je občanské sdružení, jehož členem se můžete stát i vy. Podle stanov člen má právo dostávat pravidelně informace o činnosti společnosti a přispívat k plnění jejího poslání svými modlitbami, vlivem a finančními dary. Členský příspěvek na rok 2016 činí 410 Kč za rok, studenti a důchodci 110 Kč. Členům posíláme dvakrát do roka Zpravodaj České biblické společnosti a katalog. Členové ČBS, kteří mají zaplacený členský příspěvek v aktuálním nebo předcházejícím roce, mají nárok na 25% slevu na produkci ČBS a kalendář. Členové jsou také zváni na valné shromáždění, kde mají poradní hlas.

Informace o úhradě členského příspěvku

Číslo účtu:129876273/0300
Variabilní symbol pro členský příspěvek na rok 2016: 3316
Specifický symbol: evidenční číslo dárce, které se uvádí na poštovní obálce u adresy vlevo. Noví členové, kteří ještě evidenční číslo nemají přiděleno, specifický symbol nevyplňují.
Konstantní symbol: 0308


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.