O nás

Poslání

Česká biblická společnost (ČBS) vydává Český ekumenický překlad Bible (ČEP) v různých formátech a provedeních. Dále vydává křesťanskou literaturu pro dospělé a děti, poskytuje vydavatelskou službu církvím a získává prostředky na podporu šíření Bible.

Vize

Naší vizí je, aby Bible byla k dispozici pro každého člověka v naší zemi.

Návaznost na UBS

Česká biblická společnost je členem celosvětové rodiny biblických společností (Spojené biblické společnosti – United Bible Societies – UBS).

Stručná historie

Biblická práce na našem území začala jako filiálka Biblické společnosti britské a zahraniční (BFBS), založené v roce 1804 v Londýně. V průběhu druhé světové války československá odbočka BFBS mohla v práci pokračovat jen tím, že se formálně sloučila s evangelickým nakladatelstvím Kalich. Po druhé světové válce československé oddělení BFBS obnovilo samostatnou činnost.

Delegáti z Československa stáli u zrodu Spojených biblických společností (United Bible Societies – UBS), podpůrné a koordinační organizace, která byla založena 9. května 1946.
V roce 1949 došlo k víceméně formální transformaci do „nové“ Biblické společnosti československé (BSČ). Ani přes tuto změnu se činnost BSČ v nových politických poměrech neudržela a k 31. 1. 1953 byla státní mocí zlikvidována.

V roce 1961 z podnětu Českobratrské církve evangelické započala práce na novému překladu Bible pod vedením prof. M. Biče a prof. J. B. Součka. Později se ke skupině evangelických překladatelů přidali zástupci dalších církví a vznikl tak ojedinělý překlad Bible, kterou dodnes používají všechny církve.

Teprve po roce 1990 bylo možné znovu přistoupit k organizování vlastní biblické společnosti a bylo třeba založit jak Českou, tak i Slovenskou biblickou společnost. Ustavující shromáždění České biblické společnosti se konalo 12. 11. 1990. UBS však podle platných stanov přijímaly za člena z každého státu jen jednu společnost, a proto bylo nutné kromě národních společností založit ještě federální Biblickou společnost v ČSFR, jejímiž členy byly obě národní společnosti. Ustavující schůze se konala 21. ledna 1991 v Brně. Byla to spíše formalita a hlavní práci organizovaly obě národní společnosti. V čele České biblické společnosti i Biblické společnosti v ČSFR byl ThDr. Jiří Lukl; prvním předsedou výboru se stal JUDr. Pavel Šimek a místopředsedou Mons. ThDr. Josef Koukl.
Po rozpadu Československa členství v UBS zaniklo a obě národní biblické společnosti musely žádat o přijetí samostatně. Česká biblická společnost byla přijata do UBS 1. 8. 1996. Důležitou událostí v její historii je výstavba Domu Bible, jehož činnost byla zahájena v září 2002.

Členství

Srdečně uvítáme každého, kdo se chce osobně podílet na činnosti ČBS svými modlitbami, osobním vlivem a finančními dary. Každý člen ČBS má možnost účastnit se výročního valného shromáždění a přispět tam svými návrhy a připomínkami. Více informací o členství »

 Zpravodaj

Zpravodaj České biblické společnosti vychází dvakrát do roka – na jaře a na podzim. Přináší přehled o vydaných i připravovaných publikacích a informuje o šíření Bible jak u nás tak v cizích zemích.

Chcete pravidelně dostávat Zpravodaj České biblické společnosti poštou? Napište nám na adresu: info(zabináč)dumbible.cz.

Stáhněte si zpravodaj ve formátu PDFdesign & vývoj: Daniel Kvasnička jr.