Studijní texty

Studijní texty ČBS jsou ediční řadou určenou pro pedagogy i duchovní, pro zájemce z odborné i široké veřejnosti. Cílem této řady je přispět k rozvoji moderní české biblistiky. Ekumenická otevřenost, vysoká odborná úroveň publikací i snaha o srozumitelnost a čtivost jsou hlavními rysy celé řady.

  KOMPLET STUDIJNÍ TEXTY  
 1. Josef Bartoň:             Pět českých novozákonních překladů  
 2. Josef Bartoň:             Moderní český novozákonní překlad  
 3. Ivana Procházková:   Hospodin je král  
 4. Bruce Metzger:          Starověké a anglické překlady Bible  


Doporučujeme Vaší pozornosti také publikace z řady
Český ekumenický komentář.design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.