Tomáš Sedláček přednášel na valném shromáždění

Čtvrtek 30.04.2009 | Témata: Česká biblická společnost

Obrázek pro článek 'Tomáš Sedláček přednášel na valném shromáždění' V úterý 28. 4. promluvil k účastníkům valného shromáždění České biblické společnosti v prostorách kobyliského sboru ČCE ekonom Tomáš Sedláček, který je v současné době hlavním makroekonomickým stratégem ČSOB a na FSV UK přednáší filosofii a dějiny ekonomie. Ve své téměř dvouhodinové přednášce, kterou se od samého počátku pokusil vést jako dialog s asi 50 přítomnými posluchači, popsal trendy, které doprovázejí současnou celosvětovou krizi. Pro srozumitelnost nynějšího (a patrně i budoucího) vývoje hospodářské krize a jejího možného dopadu na náš stát, ji uvedl do kontextu celosvětového hospodářského vývoje a podstatných krizí od roku 1870 po současnost. Přičemž se pro podporu pro svá tvrzení a prognózy nebál sáhnout ke známým biblickým příběhům a podobenstvím, kterými nápaditě doplňoval a oživoval vývojové křivky grafů. V průběhu svého vystoupení též odpovídal na dotazy ekonomického i osobního charakteru, které zazněly z publika. (Více se dočtete v článku Petra Plaňanského na www.krestandnes.cz)Copyright © 2007 Česká biblická společnost, Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8, tel. 284 693 925, infodumbible.cz, http://www.dumbible.cz
vývoj webu: http://www.danielkvasnicka.net


Vytištěno z adresy http://www.dumbible.cz/web/print/News/32, Pátek 14.12.2018, 15:24