Unikátní kniha k 90. výročí ČCE

Čtvrtek 06.11.2008 | Témata: Česká biblická společnost, Bible

U příležitosti 90. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické vychází unikátní publikace: Česká synoptická Bible. Tato kniha obsahuje Bibli kralickou a Český ekumenický překlad Bible, které díky uspořádání do dvou sloupců vedle sebe může čtenář snadno porovnávat. Českobratrská církev evangelická oslaví své výročí ve dnech 21. až 23. listopadu 2008.


Tato kniha mohla vyjít díky iniciativě Českobratrské církve evangelické (ČCE). Bible vychází z kánonu původní kralické „Šestidílky“, v jejímž pátém díle byly zahrnuty jak deuterokanonické knihy, dnes užívané zejména Římskokatolickou církví, tak i některé pseudepigrafy, které používají především církve pravoslavné. Je tedy vydána v širokém ekumenickém kánonu. Předmluvu napsali společně synodní senior ČCE Joel Ruml a kardinál Miloslav Vlk.

Tak jako Bible kralická ovlivnila celou řadu pozdějších překladů, tak i Český ekumenický překlad ovlivnil následující překlady. Kolektivy autorů obou překladů vynikaly nejen mimořádnou odbornou překladatelskou a teologickou erudicí, ale i velkým osobním zaujetím pro věrné a zároveň odvážné tlumočení biblické zvěsti do českého jazyka. Proto byly vybrány právě tyto dva.

Díky úspornému grafickému uspořádání se oba překlady vešly do jediného ne příliš objemného, a přesto dobře čitelného svazku. Oba překlady končí na každé dvoustraně stejným veršem, což usnadňuje orientaci v textu. Celá synoptická Bible vychází v naší zemi poprvé a vznikla za neuvěřitelných 9 měsíců.Copyright © 2007 Česká biblická společnost, Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8, tel. 284 693 925, infodumbible.cz, http://www.dumbible.cz
vývoj webu: http://www.danielkvasnicka.net


Vytištěno z adresy http://www.dumbible.cz/web/print/Article/93, Pátek 18.09.2020, 15:39