Má ještě dnes smysl vydávat Bibli?

Pátek 13.04.2007 | Témata: Zamyšlení, Vydavatelství, Bible

Posláním České biblické společnosti (ČBS) je šířit Bibli. Je to však v naší zemi, jejíž nově nabytá svoboda oslaví 17. listopadu plnoletost, ještě naléhavé? Nedlouho poté, co jsem se na šíření Biblí v České republice začal v ČBS aktivně podílet, dostal jsem e-mail s podobnou otázkou: „Kdo si Bibli chtěl pořídit, tak už to dávno udělal; máte vůbec jako biblická společnost ještě co dělat?“ tázal se v něm pisatel.

O něco později jsme se účastnili Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Kolem našeho stánku, kde se prodávaly spolu s další literaturou také Bible, procházely stovky lidí. Někdo lehce zrychlil, aby se co nejdříve doslal k pestře vyvedeným a k tomu s neodolatelnou slevou nabízeným knihám hned vedle. Jiný se zastavil, některé z našich knih si prohlédl a případně koupil. V paměti mi však utkvěla skupina mladíků, díky nimž jsem si s novou naléhavostí uvědomil, že je před námi ještě velký kus práce. „Hele vole, Bible, tu sem nikdy neměl v rukách,“ obrací se hoch asi patnáctiletý ke svým kamarádům a za veselého smíchu, jak originální žert se mu to vydařil, skupinka mírným obloukem obchází náš stánek. Tak to je před námi ještě velký úkol, uvědomuji si. Nejsme na něj však sami – vždyť Hospodin sám bdí nad svým Slovem. A nezačínáme na zelené louce – máme překlad, jehož ekumenicita je obsažena nejen v názvu samotném. A navazujeme i na mnohaletou práci našich předchůdců, jimž patří naše vděčnost a uznání.

„Společnost slouží křesťanským církvím,“ praví se ve stanovách. Služba církvím v plnění jejich poslání. Služba ve všech formách a způsobech – to je úkolem ČBS. Chceme v následujících dnech a měsících plnit tento nesnadný a nikdy nekončící úkol s odpovědnou vynalézavostí a vždy znovu a znovu naslouchat vašim potřebám a požadavkům.

Mgr. Pavel Novák, ředitel ČBSCopyright © 2007 Česká biblická společnost, Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8, tel. 284 693 925, infodumbible.cz, http://www.dumbible.cz
vývoj webu: http://www.danielkvasnicka.net


Vytištěno z adresy http://www.dumbible.cz/web/print/Article/67, Sobota 07.12.2019, 23:48