Sloužíme těm, kteří slouží

Středa 03.11.2021 | Témata: Obchod, Nakladatelství, Bible

Sloužíme těm, kteří slouží

Česká biblická společnost

Usiluje o to, aby v naší zemi byla Bible dostupná pro každého ve srozumitelném jazyce a za přijatelnou cenu k osobní četbě, evangelizaci, studiu i pro liturgické účely.

Slouží všem církvím a zájemcům o Bibli v naší zemi.

Vydává v různých formátech a provedeních zejména Český ekumenický překlad Bible (ČEP), Bibli Slovo na cestu (SNC), Bibli kralickou a ve spolupráci s Křesťanskou misijní společností také Český studijní překlad. Dále vydává křesťanskou literaturu pro dospělé a děti, poskytuje vydavatelskou službu církvím a získává prostředky na podporu šíření Bible.

Je členem United Bible Societies (Spojených biblických společností), jejichž společným cílem je činit Písmo svaté co nejdostupnějším ve všech zemích světa.Více o činnosti a poslání České biblické společnosti v sekci O nás.Copyright © 2007 Česká biblická společnost, Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8, tel. 284 693 925, infodumbible.cz, http://www.dumbible.cz
vývoj webu: http://www.danielkvasnicka.net


Vytištěno z adresy http://www.dumbible.cz/web/print/Article/588, Úterý 04.10.2022, 21:29