ČESKO-SLOVENSKÁ BIBLE

Úterý 16.10.2018 | Témata: Český ekumenický překlad, Bible

Vážení přátelé, rok 2018 je rokem, kdy si připomínáme sté výročí založení společného Československého státu. Rádi bychom Vás při té příležitosti upozornili na čerstvou novinku – unikátní Česko-slovenskou Bibli. Jedná se o první a jediné vydání české a slovenské Bible v jednom svazku. Přehledná grafická úprava knihy vedle sebe klade hlavní biblický text obou použitých překladů (Českého ekumenického překladu a slovenského evangelického překladu Písmo sväté Starej a Novej Zmluvy) bez poznámek a odkazů, a tak maximálně usnadňuje vzájemné porovnávání obou textů. Kniha je velmi vhodná pro samostatné čtení každého z překladů, například ve smíšených česko-slovenských rodinách, sborech či při rozmanitých kulturních akcích.

Obrázek pro článek 'ČESKO-SLOVENSKÁ BIBLE'

Podrobnosti o Bibli najdete v přiloženém letáku nebo v našem internetovém obchodě, kde si ji také můžete objednat.

Pokud Vás naše novinka zaujme, neváhejte, k dispozici je pouze omezený počet výtisků.


Copyright © 2007 Česká biblická společnost, Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8, tel. 284 693 925, infodumbible.cz, http://www.dumbible.cz
vývoj webu: http://www.danielkvasnicka.net


Vytištěno z adresy http://www.dumbible.cz/web/print/Article/515, Pátek 18.09.2020, 16:21