Dny Bible 2013

Úterý 01.10.2013 | Témata: Projekty zahraniční, Česká biblická společnost

Jako každoročně, vyhlašuje Česká biblická společnost společně s křesťanskými církvemi v České republice sbírku na biblické překlady v chudých zemích celého světa. Letos se již po jednadvacáté uskuteční sbírka Dny Bible, jejíž výtěžek bude tentokrát směřovat opět do Afriky. Díky všem dárcům tak budou moct pokračovat překlady v Eritreji, Libérii, Botswaně a Malawi. Pokud se podaří shromáždit více prostředků, budou určeny pro projekty v Tanzanii a Mosambiku.

Obrázek pro článek 'Dny Bible 2013'

Stále existují stovky domorodých jazyků, především v Africe, do kterých dosud Bible nebyla přeložena. Také proto chceme v letošním roce podpořit především multietnické africké země. Rádi bychom tímto způsobem nejen pomohli překladatelským snahám, ale také připomenuli význam Bible a podpořili její šíření.

Projekty, které podpoříme v letošním roce

Eritrea – překlad Bible do jazyka „bilen“. Bible do jazyka bilen dosud nebyla přeložena. Překlad byl zahájen v roce 2007 a první fáze by měla být dokončena vydáním Nového zákona v roce 2014. Nový zákon je již přeložen, aktuálně se pracuje na jeho korekturách a jazykových úpravách.

Libérie – překlad Starého zákona do jazyka „kpelle“. Práce na překladu byly zahájeny v roce 1984, dokončen by měl být v příštím roce. Aktuálně se pracuje na překladu knih Jeremiáš a Píseň písní.  Nový zákon byl vydán v roce 1967, od té doby čeká národ Kpelle na celý biblický text ve své mateřštině.

Botswana – překlad Starého zákona do jazyka „naro“. Projekt botswanské biblické společnosti je jedním ze dvou dlouhodobých překladů, které aktuálně realizuje, tím druhým je překlad do jazyka „kalanga“. Překlad byl zahájen v osmdesátých letech, překlad Nového zákona byl vydán v roce 2012. Hotovo je asi 70% překladatelských prací.

Malawi – ekumenický překlad do jazyka „tumbuka“. Překlad byl zahájen v roce 1994, církve se na něm dohodly již v roce 1990, bylo však třeba zajistit podporu a především kvalifikovaný tým. Podle předpokladu Malawiské biblické společnosti by měla být Bible vydána v roce 2015.

Celkově jsme tedy přislíbili pomoc čtyřem projektům. Pokud by podzimní sbírka na africké překlady (Dny Bible 2013) překročila přislíbenou částku, podpoříme navíc překladatelské projekty Tanzanie a Mosambiku. V loňském roce byla jednotlivým Biblickým společnostem poukázána částka 1 651 116 Kč. Pomoc směřovala do Ekvádoru a Panamy, díky vyšší částce mohly být podpořeny také projekty v Zambii a Sierra Leone. Věříme, že také letošní projekty pomohou šířit Boží slovo v dalších afrických jazycích.

Podzimní Zpravodaj ke Dnům Bible si můžete stáhnouot v sekci ke stažení nebo vám jej zdarma pošleme poštou.Copyright © 2007 Česká biblická společnost, Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8, tel. 284 693 925, infodumbible.cz, http://www.dumbible.cz
vývoj webu: http://www.danielkvasnicka.net


Vytištěno z adresy http://www.dumbible.cz/web/print/Article/248, Pátek 18.09.2020, 16:04