Předobjednávky na Chamiša chumšej Tora - Pět knih Mojžíšových

Středa 16.05.2012 | Témata: Bible, Obchod

Do 10. června 2012 je možné předobjednat se slevou připravovanou novinku nakladatelství Sefer, na jehož vydání se podílí i Česká biblická společnost - Chamiša chumšej Tora - Pět knih Mojžíšových. Jedná se o paralelní hebrejský a český text. Z hebrejštiny přeložil vrchní pražský a zemský rabín Efraim Sidon.

Obrázek pro článek 'Předobjednávky na Chamiša chumšej Tora - Pět knih Mojžíšových'

Knihu je možné objednat pouze písemně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, který je ke stažení na webových stránkách www.dumbible.cz v sekci služby - ke stažení, nebo vyplněním webového formuláře přímo na stránkách České biblické společnosti www.dumbible.cz v sekci obchod.

Běžná cena 890 Kč, v předobjednávce 792 Kč.

Současné hebrejsko-české vydání Chamiša chumšej Tora – Pěti knih Mojžíšových přináší úplný hebrejský text tohoto základního textu judaismu spolu s paralelně tištěným českým překladem, který v letech 1998–2012 vytvořil vrchní zemský a pražský rabín Efraim Sidon. Hebrejský text i překlad jsou rozděleny do kapitol a členěny do týdenních oddílů (parašot), předčítaných během ranní modlitby o šabatu. Biblický text je doplněný haftarami (čtením z proroků) k jednotlivým týdenním oddílům Pěti knih Mojžíšových, tak jak se recitují při šabatové bohoslužbě.

Zachovat maximální věrnost hebrejskému originálu umožňuje rabi Sidonovi mnohaleté studium hebrejské bible, znalost rabínské tradice výkladu jejího textu a v neposlední řadě i skutečnost, že patří k uznávaným autorům českého jazyka. Výsledkem jeho práce je překlad, který tomu, kdo jej bude studovat nebo i jen číst, umožní svou původností, odvahou a vnitřní pravdivostí větší blízkost a hlubší pochopení tohoto základního biblického textu.Copyright © 2007 Česká biblická společnost, Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8, tel. 284 693 925, infodumbible.cz, http://www.dumbible.cz
vývoj webu: http://www.danielkvasnicka.net


Vytištěno z adresy http://www.dumbible.cz/web/print/Article/213, Pátek 18.09.2020, 14:55