Jarní Zpravodaj České biblické společnosti

Pondělí 03.05.2010 | Témata: Česká biblická společnost, Projekty domácí

V aktuálním čísle Zpravodaje České biblické společnosti se dozvíte o domácích projektech, které v roce 2009 realizovala nebo podpořila Česká biblická společnost. Uveřejnili jsme také informace o Haitské biblické společnosti, které chceme v letošním roce pomáhat.

Přesto, že je číslo věnováno podpoře neziskových a evangelizačních akcí v České republice, nechybějí ani informace o připravované podzimní sbírce Dny Bible 2010. Zpravodaj si můžete stáhnout jednoduše proklikem nebo na webových stránkách Domu Bible, v sekci služby/ke-stažení.

Česká biblická společnost děkuje všem, díky nimž bylo možné realizovat a podpořit mnoho dobrých záměrů.Copyright © 2007 Česká biblická společnost, Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8, tel. 284 693 925, infodumbible.cz, http://www.dumbible.cz
vývoj webu: http://www.danielkvasnicka.net


Vytištěno z adresy http://www.dumbible.cz/web/print/Article/140, Sobota 19.01.2019, 17:41