Malé úvahy Jindřišky Kubáčové

Středa 07.04.2010 | Témata: Zamyšlení, Česká biblická společnost, Obchod

Ve svižně psaných zamyšleních vycházejících pod prostým názvem "Malé úvahy" předkládá Jindřiška Kubáčová svůj pohled na problémy a bolístky dnešního světa. Jejich tématem jsou hodnoty, o které je třeba pečovat, vlastnosti, které nemají být opomíjeny a nešvary, které by neměly být tolerovány.

Většina článků vyšla v týdeníku "Český zápas", jehož je paní Kubáčová stálou přispěvatelkou. Malé úvahy jsou dalším z originálních zamyšlení této činorodé ženy. Kniha je doplněna laskavými ilustracemi Alžběty Skálové.

Knižní podobu již dříve dostaly autorčiny úvahy a příběhy "Pět chlebů a dvě ryby", básně "Mezi bodláčím a trním" a próza o historii manželovy rodiny "Dům v nádražní ulici". Společně s manželem prof. Vladimírem Kubáčem, spoluautorem Českého ekumenického překladu, vydala biblická zamyšlení nad knihou Genesis "Znamení smlouvy".Copyright © 2007 Česká biblická společnost, Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8, tel. 284 693 925, infodumbible.cz, http://www.dumbible.cz
vývoj webu: http://www.danielkvasnicka.net


Vytištěno z adresy http://www.dumbible.cz/web/print/Article/137, Sobota 19.01.2019, 18:32