Dny Bible 2009

Pondělí 12.10.2009 | Témata: Projekty zahraniční, Podpora projektů, Česká biblická společnost

Jako každoročně vyhlašuje Česká biblická společnost sbírku na biblické překlady v chudých zemích celého světa. Letos se již po sedmnácté uskuteční sbírka Dny Bible, jejíž výtěžek bude tentokrát směřovat do Afriky. Díky všem dárcům tak budou moci pokračovat překlady v Ugandě, Gabunu a Burkině Faso.

Pro Evropana je to stěží uvěřitelné, ale stále existují stovky domorodých jazyků, především v Africe, do kterých dosud nebyla Bible přeložena. Rádi bychom tímto způsobem nejen pomohli překladatelským snahám, ale také připomněli význam Bible a podpořili její šíření. Více informací se dozvíte v aktuálním Zpravodaji ČBS, který si můžete stáhnout na našich webových stránkách, nebo vám jej na požádání zdarma zašleme.

Projekty, které podpoříme v letošním roce

V roce 2009 jsme se rozhodli prostřednictvím UBS (Spojených biblických společností) podpořit překladatelské projekty ve třech afrických zemích v celkové částce 1 419 150 Kč. V případě, že se nám prostřednictvím křesťanských církví a našich dárců podaří vybrat částku vyšší, podpoříme také překladtelské projekty Zambie a Tanzanie.

UGANDA - Ekumenický překlad Starého zákona do jazyka dhopadhola.

GABUN - Překlad starozákonních knih do jazyka yinzébi.

BURKINA FASO - Překlad zbývajících částí Starého zákona do jazyka gulmacema.

Pokud chcete pomáhat šířit biblický text v chudých zemích, můžete podpořit sbírku "Dny Bible", která se uskuteční ve vaší farnosti či sboru, nebo peníze poslat  přímo na účet České biblické společnosti číslo: 129876273/0300, variabilní symbol 9999. Věříme, že také letošní projekty pomohou šířit Boží slovo v domorodých jazycích.Copyright © 2007 Česká biblická společnost, Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8, tel. 284 693 925, infodumbible.cz, http://www.dumbible.cz
vývoj webu: http://www.danielkvasnicka.net


Vytištěno z adresy http://www.dumbible.cz/web/print/Article/109, Sobota 19.01.2019, 18:13