Současná nabídka

Česká biblická společnost v rámci své vydavatelské služby nabízí církvím a křesťanským organizacím tisk Bible (Český ekumenický překlad - ČEP) nebo jejích částí, případně výrobu produktů Audio Bible na zakázku, podle specifických potřeb zákazníka. V současné době nabízíme tyto možnosti:

Celá Bible

Na objednávku Vám můžeme dodat celé Bible buď s deuterokanonickými knihami nebo bez nich. Jedná se o novou univerzální sazbu ve čtyřech velikostech:

Co můžeme přizpůsobit vašim specifickým požadavkům:

Nový zákon

Další možností, kterou vám nabízíme, je Nový zákon, případně s přídavkem některé starozákonní knihy (zpravidla to bývá Kniha žalmů a Přísloví). V současné době máme k dispozici Nový zákon v univerzální sazbě, v průběhu roku 2008 však dokončíme jednodušší sazbu bez poznámek a odkazů, která bude vhodná především pro první kontakt s Biblí. Z praktických důvodů pro tisk Nových zákonů padají v úvahu dvě velikosti:

Co můžeme přizpůsobit vašim specifickým požadavkům:

Části Bible

k

Audio Bible - Nový zákon na 1 DVD

gdesign & vývoj: Daniel Kvasnička jr.