Novinky z naší produkce

Seznamte se s novinkami z naší produkce.

Více podrobností na stránkách našeho internetového obchodu.

Ester – Skrytý Bůh a statečná židovská dívka (svazek 17)

V knize Ester jsou promyšleně propojeny dva hlavní děje: Prvním z nich je vyprávění o zapuzení královny Vašti a Esteřině vzestupu, druhým vyprávění o vzestupu a pádu Hamana, kterému odpovídá ponížení a vzestup Mordechaje. Ohrožení existence je společným motivem obou dějů, které se navzájem doplňují. Kniha Ester názorně ukazuje, jak se může představitel důsledného monoteismu dostat do konfliktu s totalitním státem a jak riskantní může být statečné vystoupení proti člověku, který zneužívá svěřenou moc. Z teologického hlediska je nejnápadnějším jevem skutečnost, že v knize není zmíněn Bůh, a to ani vlastním jménem, ani obecným označením „bůh“.

Doc. Petr Chalupa, Th.D., (*1954), docent na Katedře biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň ředitel Českého katolického biblického díla. Zabývá se korelací synchronního a diachronního přístupu v exegezi.

Bible ČEP bez DT, velký formát, pevná vazba

Bible ČEP bez DT, velký formát, zipBible ČEP bez DT, velký formát, luxusKalendář Zemí Bible 2018
design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.