Biblistika

a) Český ekumenický komentář

Projekt Českého ekumenického komentáře navazuje na plány překladatelských skupin ČEP předložit českému čtenáři ucelené řady komentářů k Písmu, které by byly původním dílem domácích autorů. Cha¬rakter těchto výkladů, vztažených k textu ekumenického překla¬du, mají určovat tři hlediska. Předně jde o komentáře vychá¬zející z kritické exegeze v rozhovoru se současnou biblistikou. Zároveň však tyto komentáře usilují o obecnější srozumitelnost výkladu, tak aby byly pomůckou nejen pro teologické odborníky, kaza¬tele a studenty, nýbrž pro každého, kdo se zajímá o soustředěné porozumění biblickému textu. Pro celou řadu je též důležitá ekumenická orientace, která se má projevit nejen ve výběru autorů z různých křesťanských tradic, nýbrž také v konfesijní nepředpojatosti jednotlivých výkladů.
1958/1 - List Efezským (2., opravené vydání, 2006)
První list Tesalonickým (vydáno 2007)
Zjevení Janovo (vyjde 2008)

b) Encyklopedický biblický slovník

Dlouhá léta připravované dílo předních českých biblistů všech denominací dokončované pod patronací Centra biblických studií. Všechna hesla jsou již napsána, provádí se pečlivá revize a převod hesel do databázového systému. Vydání plánujeme na rok 2009.

c) Konkordance k ČEPdesign & vývoj: Daniel Kvasnička jr.