Český ekumenický překlad Bible ve velkém písmu

Vydáváním této řady vycházíme vstříc poměrně velké skupině lidí, která – ať už z důvodu nemoci, úrazu či stáří – má těžkosti při čtení běžných knih a potřebuje velmi dobře čitelné knihy bez rušivého formátování textu. Velikost písma a grafické uspořádání textu knihy jsme podřídili jedinému záměru: vytvořit co nejčitelnější text, který by umožňoval snadnou a ničím nerušenou četbu. Každý odstavec začíná na samostatném řádku a text plynule pokračuje v dalších řádcích. Vycházeli jsme především z obecných pravidel tisku pro slabozraké. Využili jsme rovněž mnohá doporučení partnerských biblických společností v zahraničí. Používáme tuhý neprůsvitný papír a jeden typ dobře čitelného písma. Nepoužíváme kapitálky, kurzivu ani odsazení. Text nezarovnáváme do bloku a nedělíme slova, proto jsou řádky textu nestejně dlouhé. Bible po celá staletí sloužila jako živá kniha, jejíž zvěst přinášela lidem poučení, radost i naději. Věříme, že díky našemu vydání Českého ekumenického překladu Bible ve velkém písmu bude moci Bible i nadále promlouvat k lidem, kteří mají zrakové potíže.
1501 – Žalmy (vyšlo 2006)
1505 – První a Druhá kniha Mojžíšova (vyšlo 2007)
1506 – Evangelium podle Matouše a Marka (vyšlo 2007)
– Evangelium podle Lukáše a Jana (vyjde 2008)
– Skutky apoštolů – Filipským (vyjde 2008)
– Koloským – Zjevení Janovo (vyjde 2008)design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.