Český ekumenický překlad

Bible ve velkém písmu

Vydáváním této řady vycházíme vstříc poměrně velké skupině lidí, kteří – z důvodu nemoci, úrazu či stáří – mají těžkosti při čtení běžných knih a potřebují velmi dobře čitelné knihy bez rušivého formátování textu. Velikost písma a grafické uspořádání textu knihy jsme podřídili jedinému záměru: vytvořit co nejčitelnější text, který by umožňoval snadnou a ničím nerušenou četbu.
Vycházeli jsme především z obecných pravidel tisku pro slabozraké. Využili jsme rovněž mnohá doporučení partnerských biblických společností v zahraničí.
Používáme tuhý neprůsvitný papír a jeden typ dobře čitelného písma. Každý odstavec začíná na samostatném řádku a text plynule pokračuje v dalších řádcích. Nepoužíváme kapitálky, kurzivu ani odsazení. Text nezarovnáváme do bloku a nedělíme slova, proto jsou řádky textu nestejně dlouhé.
Bible po celá staletí sloužila jako živá kniha, jejíž zvěst přinášela lidem poučení, radost i naději. Věříme, že díky našemu vydání Českého ekumenického překladu Bible ve velkém písmu bude moci Bible i nadále promlouvat k lidem, kteří mají zrakové potíže.


BIBLE VE VELKÉM PÍSMUdesign & vývoj: Daniel Kvasnička jr.