Naše nabídka

Sloužíme těm, kteří slouží.

Česká biblická společnost v rámci své vydavatelské služby nabízí církvím a křesťanským organizacím tisk Bible (Český ekumenický překlad – ČEP / Slovo na cestu – SNC) nebo jejích částí, případně výrobu produktů Audio Bible na zakázku, podle specifických potřeb zákazníka.

Bible

Celá Bible

Na objednávku Vám můžeme dodat celé Bible (v případě ČEPu buď s deuterokanonickými knihami nebo bez nich) v různých formátech.

Nový zákon

Další možností, kterou vám nabízíme, je Nový zákon, případně s přídavkem některé starozákonní knihy (zpravidla to bývá Kniha žalmů a Přísloví).

Části Bible

Nabídnout Vám můžeme také různé výběry z Bible, vhodné např. jako novoroční přání.

Co můžeme přizpůsobit vašim specifickým požadavkům:

Audio Bible

Co je Audio Bible

Značka Audio Bible je názvem pro dramatizovanou audio nahrávku Českého ekumenického překladu Bible. V současné době máme k dispozici celý Nový zákon v podání předních českých umělců, jako je Alfred Strejček, Josef Somr, Taťjána Medvecká, Bořivoj Navrátil a další. Nahrávka je doplněna působivou hudbou a zvukovými efekty.

Kromě celého Nového zákona vydáváme tematické výběry: momentálně je k dispozici výběr z jednotlivých knih Nového zákona a vánoční výběr Narodil se nám Spasitel.

Naše dramatizovaná nahrávka Nového zákona byla pořízena v rámci celosvětového programu Víra ze slyšení (angl. Faith Comes By Hearing). Tento název vychází z Listu Římanům 10,17: „Tedy víra ze slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží“ (kral.).

Co můžeme přizpůsobit vašim specifickým požadavkům:design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.