Co nabízíme

Česká biblická společnost v rámci své vydavatelské služby nabízí církvím a křesťanským organizacím tisk Bible (Český ekumenický překlad – ČEP / Slovo na cestu) nebo jejích částí, případně výrobu produktů Audio Bible na zakázku, podle specifických potřeb zákazníka. V současné době nabízíme tyto možnosti:

Celá Bible

Na objednávku Vám můžeme dodat celé Bible buď s deuterokanonickými knihami nebo bez nich. Jedná se o novou univerzální sazbu ve čtyřech velikostech:

Co můžeme přizpůsobit vašim specifickým požadavkům:

Nový zákon

Další možností, kterou vám nabízíme, je Nový zákon, případně s přídavkem některé starozákonní knihy (zpravidla to bývá Kniha žalmů a Přísloví). V současné době máme k dispozici Nový zákon v univerzální sazbě, v průběhu roku 2008 však dokončíme jednodušší sazbu bez poznámek a odkazů, která bude vhodná především pro první kontakt s Biblí. Z praktických důvodů pro tisk Nových zákonů padají v úvahu dvě velikosti:

Co můžeme přizpůsobit vašim specifickým požadavkům:

Části Bible

k

Audio Bible

Co je Audio Bible

Značka Audio Bible je názvem pro dramatizovanou audio nahrávku Českého ekumenického překladu Bible. V současné době máme k dispozici celý Nový zákon v podání předních českých umělců, jako je Alfred Strejček, Josef Somr, Taťjána Medvecká, Bořivoj Navrátil a další. Nahrávka je doplněna působivou hudbou a zvukovými efekty.

Kromě celého Nového zákona vydáváme tematické výběry: momentálně je k dispozici výběr z jednotlivých knih Nového zákona a vánoční výběr Narodil se nám Spasitel, brzy k nim přibudou další.

Naše dramatizovaná nahrávka Nového zákona byla pořízena v rámci celosvětového programu Víra ze slyšení (angl. Faith Comes By Hearng). Tento název vychází z listu Římanům 10,17: „Tedy víra ze slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží“ (kral.).design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.