Stanovy ČBS

Aktuální Stanovy České biblické společnosti, schváleny valným shromážděním v kostele ČCE U Jákobova žebříku v Praze dne 3. května 2016.

>>>STÁHNOUT  Stanovy ČBS


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.