Dny Bible 2016

Milí přátelé,

k činnosti České biblické společnosti téměř od samého jejího počátku neodmyslitelně patří podpora biblického díla v chudých zemích. V roce 1990 byla obnovena naše biblická společnost a už o dva roky později byly vyhlášeny první Dny Bible a 1. října 2016 zahájíme již 24. ročník!

V mnoha sborech a farnostech se stalo tradicí, že jednu bohoslužbu v posledním čtvrtletí roku tematicky zaměřují na biblické dílo. Je to dobrá příležitost připomenout si význam Písma svatého, projevit vděčnost za dostatek Biblí v naší zemi a současně myslet také na chudé země, kde pro mnohé křesťany je Bible nedosažitelným pokladem. Den Bible je současně výzvou k přímluvným modlitbám za Českou biblickou společnost, za biblické společnosti ve světě a za jejich úsilí překládat, tisknout a šířit Písmo svaté ve všech oblastech zeměkoule.

Součástí Dnů Bible je také finanční sbírka. V roce 2015 jsme podpořili překladatelské projekty ve dvou afrických zemích: v Angole a Ugandě. Prostřednictvím Spojených biblických společností jsme díky Vaší štědrosti přispěli na tyto projekty částkou 1 878 027 Kč. Všem dárcům děkujeme za jejich štědrost a obětavost, díky které mohou vznikat stále nové překlady Písma svatého.

Letos nás Spojené biblické společnosti požádaly, abychom pomohli zemím Arabského poloostrova. Jedná se o oblast s velice složitou náboženskou, společenskou i politickou situací. Místní křesťané obětavě působí mezi milióny cizinců, zahraničních dělníků a přistěhovalců. Biblická společnost pro Arabský poloostrov se snaží tyto křesťany podporovat, ale nemá dostatek finančních prostředků na to, aby pokryla poptávku po různojazyčných Biblích a biblických pomůckách. Věřím, že díky Vaší obětavosti se letošní Dny Bible stanou významnou pomocí v této problematické oblasti třetího světa.

Mgr. Pavel Novák
ředitel České biblické společnosti


Chcete přispět finančním darem na podporu biblického díla na Arabském poloostrově?
Přejděte na stránku Chci přispět na Dny Bible 2016.
Pokračovat na článek Ohlédnutí za Dny Bible 2015 --->design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.