Ohlédnutí za Dny Bible 2015

V roce 2015 byly Dny Bible zaměřeny na překladatelské projekty ve dvou afrických zemích: v Angole a Ugandě. Díky mezinárodní podpoře, do které se zapojila také Česká biblická společnost, mohou překladatelské týmy zpřístupňovat Písmo svaté dalším miliónům obyvatel Afriky v jejich mateřských jazycích. Díky Vaší štědrosti jsme v minulém roce mohli přispět na tyto projekty částkou 1 878 027 Kč.

Projekty Angolské biblické společnosti

Angolská biblická společnost v současnosti realizuje 7 překladatelských projektů. Zbývající polovina projektů se zaměřuje na nemocné, zejména na ty, kteří bojují s virem HIV (jako součást projektu Milosrdný Samaritán), na vydání Bible pro vězně a natočení audio nahrávky Nového zákona pro negramotné (v rámci celosvětového projektu Víra ze slyšení).

Česká biblická společnost už v roce 2010 podpořila první rok překladatelských prací na ekumenickém překladu celé Bible do jazyka umbangala. Celý překlad má být dokončen v roce 2024. V Luandě byl vytvořen překladatelský tým sestávající ze tří překladatelů. Ti svou práci konzultují s představiteli církví i obyčejnými lidmi, pro něž je umbangala mateřštinou. V loňském roce jsme podpořili tři překlady Bible do jazyků kmenů umbundu, kikongo a lunyaneka-mwila.

Umbundu

Etnická skupina Umbundu žije většinou v Angole, kde představuje asi 40 % populace, a její jazyk je nejrozšířenějším domorodým jazykem. Tento projekt byl zahájen v roce 1999, během občanské války. V současné době je hotový celý Nový zákon a část Starého zákona. Veškeré práce by měly být dokončeny v roce 2019.

Kikongo

V současné době probíhá revize již přeložených částí Bible a překlad zbývajících knih Písma svatého do jazyka kikongo. Překlad byl zahájen v roce 1999 a hotov by měl být v roce 2017. Jazykem kikongo mluví asi 1 500 000 lidí na severu Angoly a v Kongu.

Lunyaneka-Mwila

Asi 700 000 obyvatel Angoly, kteří mluví jazykem nyaneka-mwila, stále čeká na Bibli ve své mateřštině. První etapa překladatelských prací byla zahájena v roce 2013, koncem roku 2017 by měl být dokončen překlad Nového zákona a měly by začít práce druhé etapy, tedy překlad textů Starého zákona.

Projekty Ugandské biblické společnosti

Ugandská biblická společnost pracuje na 11 projektech, z nichž 6 je překladatelských. V předchozích letech jsme podpořili překladatelské práce na dvou ekumenických překladech realizovaných Ugandskou biblickou společností. Opakovaně to byl překlad do jazyka dhopadhola (2009 a 2014) a v roce 2014 také překlad do jazyka lumasaaba.

V roce 2015 Česká biblická společnost podpořila také překlad Bible do jazyka acoli. Tímto jazykem mluví jedna z největších jazykových skupin ve východní části Ugandy, celkem se jedná o 1 170 000 obyvatel. Překlad byl zahájen v roce 2012 a dokončen by měl být v roce 2019.

Velice si vážíme Vaší ochoty podpořit šíření Písma svatého. Zatímco my žijeme v zemi relativního blahobytu a Bible je u nás dostupná prakticky každému – dokonce v různých vydáních a překladech, v mnoha zemích třetího světa tomu tak není. Proto si ceníme každého dárce, který je ochoten přispět na překlad, vydání a distribuci Bible v chudých zemích světa.

Chcete přispět finančním darem na podporu biblického díla na Arabském poloostrově? Přejděte na stránku
href="web/cs/podpora/projekty/chci-prispet-na-dny-bible-2016">"Chci přispět na Dny Bible 2016".


<--- Zpět na úvod ředitele Dny Bible 2016 | Přejít na další článek Arabský poloostrov zblízka --->


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.