Bangladéš:

19.07.2012 |

Děkujeme Pánu za požehnání po celý uplynulý rok. Modlete se za nového ředitele, ať je veden Duchem svatým.Proste Boha, ať žehná našim snahám oslovit lidi prostřednictvím projektu "víra přichází ze slyšení". Rádi bychom pokračovali v distribuci dalších 3500 Biblí pro děti a mládež. Modlete se za to, aby se Ježíš stal jejich životním vzorem. Vaše modlitby mohou přinést velké změny.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.