Srí Lanka:

18.07.2012 |

Děkujte za všechny neuvěřitelné možnosti a příležitosti, které nám Bůh dává při šíření Božího slova v různých formátech. Proste za nadcházející práci na dalších překladech, revizích sazbách Bible. Chceme tak zpřístupnit Bibli všem lidem na Srí Lance. V srpnu oslavíme 200. výročí vzniku Biblické společnosti. Modlete se za oslavy, ať se jejich prostřednictvím dostane Písmo k dalším lidem.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.