Indie:

17.07.2012 |

Chvalte Boha za zdařilý průběh oslav 200. výročí trvání biblické společnosti. Ať Bůh žehná všem, kdo se k oslavám jakkoliv připojili.  Proste, aby se lidé  dozvěděli o Božím slovu, které mění život a modlete se za naše projekty zaměřené především na sirotky, ženy a lidi sociálně znevýhodněné. Chvalte Boha, že v minulém roce byly vydány mnohé překlady Bible a proste za požehnání probíhajících překladů. Myslete na biblickou práci v Bhůtánu.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.