DNY BIBLE 2019

Dny Bible 2019

Napříč světadíly

Prostřednictvím Spojených biblických společností můžete podpořit biblické dílo na všech kontinentech

Jako každý rok, i letos Česká biblická společnost spolu s křesťanskými církvemi v České republice vyhlašuje sbírku na biblické překlady v chudých zemích, na sociální programy a další projekty biblických společností po celém světě. Sbírka Dny Bible se letos uskuteční již po sedmadvacáté.

Podtitul letošních Dnů Bible zní: „Napříč světadíly“. V podzimním Zpravodaji (2/2019) a ve zvláštní příloze Katolického týdeníku (46/2019) Vám představíme několik projektů, abychom ilustrovali, jak široký záběr má činnost biblických společností na všech kontinentech.

Váš finanční příspěvek tak může směřovat např. k Rwandské biblické společnosti, která se snaží pomocí audio programu s biblickou tematikou léčit hluboké rány, které ve rwandské společnosti způsobila genocida v roce 1994. Guatemalská biblická společnost potřebuje podporu pro svůj projekt „Druhá šance“, který je věnován problémové mládeži v této středoamerické republice. Díky darům ochotných dárců budou moci pokračovat překladatelské projekty v Papui Nové Guineji, kde se hovoří asi osmi sty dialekty, nebo v Nepálu. Zde se Nepálská biblická společnost odhodlala pomoci malému etniku Sonahů a připravuje překlad Nového zákona do jejich mateřského jazyka. O tom, že podmínky pro práci biblických společností nejsou jednoduché ani v Evropě, svědčí článek o Moldavské ekumenické biblické společnosti.

Česká biblická společnost je členem celosvětové rodiny biblických společností sdružených v organizaci Spojené biblické společnosti (United Bible Societies, UBS). Tato mezinárodní federace nezávislých biblických společností působí ve více než 240 zemích po celém světě. Činnost UBS se zaměřuje zejména na zpřístupňování Písma všem lidem v jejich mateřských jazycích, a to v tištěné, digitální nebo zvukové podobě. Součástí činnosti UBS jsou také sociální a vzdělávací projekty.

Věříme, že podle svých možností podpoříte také letos prostřednictvím Spojených biblických společností činnost biblických společností na celém světě. Děkujeme za Vaše modlitby a ochotu, s jakou napomáháte šíření Božího slova.


Jak můžete podpořit biblické dílo

Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku. (2K 8,14)

MODLITBAMI Modlete se za klid a mír v zemích, kde se válčí nebo kde není náboženská svoboda. Modlete se za křesťanské sbory a farnosti, za křesťanské rodiny i jednotlivce v těchto zemích. Modlete se za pracovníky biblických společností a za jejich úsilí šířit Písmo svaté. Modlete se za překladatele Bible do domorodých jazyků.

FINANČNÍM DAREM I malý příspěvek pomůže. Může se stát kapkou, ze které se stane řeka a nakonec i moře dobra a pomoci.

Příspěvek na zahraniční projekty – Dny Bible – můžete zasílat na účet ČSOB: 129876273/0300 pod variabilním symbolem 9999.


Více informací o možnostech, jak podpořit tyto projekty, najdete >>>ZDE.


Plakát ke staženídesign & vývoj: Daniel Kvasnička jr.