Biblická společnost v Togu

Cíle Biblické společnosti v Togu:

Překlad Starého zákona do jazyka kabiye
(Projekt probíhá od ledna 2006 do prosince 2020.)

> Přispět k odstranění negramotnosti.
> Přispět k růstu církví, vybavit církve účinným nástrojem k evangelizaci.
> Odstranit problémy, se kterými se doposud většina lidí potýkala při četbě Písma v dosavadních nedokonalých překladech.
> Umožnit, aby lidé hovořící jazykem kabiye měli k dispozici celou Bibli ve svém rodném jazyce.

Překlad Nového zákona do jazyka akposso
(Projekt probíhá od ledna 2010 do prosince 2019, momentálně je dokončeno 79 %.
Projekt je určen pro jazykovou skupinu lidí o celkovém počtu 196 000 obyvatel.)

> Přispět k odstraňování negramotnosti, přispět ke zlepšování schopnosti číst.
> Vybavit círke v této oblasti nástrojem k evangelizaci, přispět k růstu církví.
> Poskytnou Nový zákon lidem hovořícím jazykem akposso a tak posílit jejich víru.

Více informací o tom, jak můžete podpořit tento projekt, najdete >>ZDE.

design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.