Dny Bible

Písmo svaté se sice otevírá a čte při každé bohoslužbě, ale možná si ani vždy neuvědomujeme, jaká je to přednost, že k nám skrze Bibli promlouvá sám Bůh. Apoštol Pavel napsal:

„Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.“ (Ř 15,4)

Podzimní Dny Bible vyhlašuje Česká biblická společnost již od roku 1993. V mnoha farnostech a církevních společenstvích se stalo dobrou tradicí, že v posledních měsících roku věnují jednu neděli tematice Bible. Den Bible je dobrou příležitostí ke kázání na téma významu Písma svatého, k dramatizaci méně známého biblického příběhu nebo k děkovným modlitbám za Bibli.

Dny Bible se mohou stát příležitostí pro připomenutí významu Bible také pro širší veřejnost. V některých městech křesťané organizují výstavy Bible s pestrým doprovodným programem, jinde se zase pořádá veřejné předčítání nebo ruční opisování Bible. Česká biblická společnost má pro takové příležitosti k dispozici řadu drobných publikací, které mohou posloužit jako ukázka textu Písma svatého, kterou si návštěvníci odnesou domů.

O Dnech Bible informujeme v podzimním Zpravodaji, který rozesíláme všem našim dárcům – jednotlivcům, sborům a farnostem všech církví, na které máme kontakt, a také ve zvláštní příloze Katolického týdeníku, kde mohou čtenáři přispět na biblické dílo prostřednictvím přiložené složenky.

Součástí Dnů Bible jsou také doprovodné informace o aktivitách zahraničních biblických společností sdružených v organizaci Spojené biblické společnosti (UBS – United Bible Societies).


Své příspěvky můžete zasílat na účet ČSOB:

129876273/0300

Variabilní symbol: 9999design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.