Klub "Bible každý měsíc" (BKM)

Připojte se k celosvětové rodině přátel biblických společností, kteří dostávají zajímavé informace o činnosti biblických společností na celém světě pravidelně na každý měsíc. Současně přispívají svými finančními dary na pravidelné bázi. Více podrobností o klubu Bible každý měsíc vám na požádání rádi pošleme.

Informace o úhradě příspěvků členů Bible každý měsíc (BKM)

Číslo účtu:129876273/0300
Variabilní symbol pro příspěvky členů:2222
Specifický symbol:evidenční číslo dárce, které se uvádí na poštovní obálce u adresy vlevo. Noví členové, kteří ještě evidenční číslo nemají přiděleno, specifický symbol nevyplňují.
Konstantní symbol:0308


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.