Výbor České biblické společnosti

V následujícím seznamu jsou uvedena jména současných členů výboru České biblické společnosti
a církev, kterou zastupují.

Karel Fridrich                    Apoštolská církev
Miloš Matys                       Bratrská jednota baptistů
Mgr. Peter Čík                   Církev adventistů sedmého dne
ThDr. Bronislav Kaleta      Církev bratrská
Mgr. Jiřina Mojžíšová        Církev československá husitská
Mgr. Ester Čašková           Českobratrská církev evangelická
Mgr. David Jurech              Evangelická církev augsburského vyznání v ČR
Mgr. Josef Červeňák          Evangelická církev metodistická
ThMgr. Jan Klas                  Jednota bratrská
Ing. Tomáš Joska               Křesťanská společenství
Ing. Lubomír Petrák           Křesťanské sbory
Mgr. Jakub Retmaniak        Luterská evangelická církev a. v.
ThLic. Marek Kozák            Římskokatolická církev
Mgr. Tomáš Tyrlík              Slezská církev evangelická a. v.
ThDr. Petr Jan Vinš             Starokatolická církev


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.