Ohlasy

Na této stránce zveřejňujeme ohlasy na práci České biblické společnosti, ať už z osobních dopisů nebo ze sdělovacích prostředků. Slova ocenění nás těší a motivují v práci, kritické připomínky nám pomáhají stále se zlepšovat.

Pokud byste chtěli také přispět svým názorem, prosíme, využijte náš kontaktní formulář Napište nám.

Slovo života dětem z dětského domova

14. ledna 2008
Když jsem letos nastoupila jako pastorační asistentka v jedné farnosti na severu Čech , netušila jsem, že „ celý svět“ začíná hned za kostelem v dětském domově, kam chodím, abych dětem přiblížila Boží radostnou zvěst..Byla jsem velmi překvapená, s jakou otevřenosti jsem se tam setkala, jak děti touží po někomu, kdo by vyplnil prázdnotu jejích srdce. Když jsem ji před vánocemi zeptala, co si myslí, pro koho se Ježíš narodil, dostala jsem odpověď: „ Pro ty, kteří to maji v životě těžké,“ to byl z úst jednoho kluka, kterého nikdo v životě neuvedl do katechismu nebo do bible. Díky Vaši pomoci můžu těmto dětem teď zadarmo rozdávat Slovo života, aby si v něm mohly najít orientaci pro jejích nelehký život. všichni Vám z celého srdce děkujeme. Evelyn Bernardová, Jiříkov

Moc se mi líbí vaše nové Bible

3. ledna 2008
Dobrý den! Moc se mi líbí Vaše nové Bible. Napadlo mě, kdybyste potřebovali pomoc s nějakou evangelizační akcí, jak Bible předat lidem, ráda pomůžu. S pozdravem M. Š.

Poděkování za zásilku

2. ledna 2008
Vážená a milá, paní Zdeno Šmídová, vystavovala jste fakturu na naši objednávku. Chci se na Vás i na celý Váš kolektiv obrátit s velkým poděkováním - dnes nám nádherné BIBLE byly doručeny... Ještě jednou moc děkujeme. Bůh Vám všem žehnej - vděčné sestry boromejky z Prachatic.

Ohlas na Bibli ve velkém písmu

31. prosince 2007
Obdržela jsem v pořádku jak objednané Žalmy, tak i knihu Genesis a Exodus a děkuji vám za promptní vyřízení... Když jsem knihy otevřela a zjistila, že je dokážu číst pomocí dvou dioptrií v brýlích + nejslabší čtenářské lupy, byla moje radost obrovská. Na vysvětlenou musím dodat, že vidím už jen na levé oko a již téměř 20 let "čtu" pouze knihy načtené na kazetách... S přáním mnoha osobních i pracovních úspěchů ve vaší záslužné činnosti... E. F., Brno

Poděkování za odměny pro soutěž Stezka písmáků

9. prosince 2007
Vážení, dovolte, abych vám jménem organizátorů biblické soutěže „Stezka písmáků“ poděkoval za váš sponzorský dar. Vaše knihy posloužily jako hodnotné ceny pro účastníky finále této soutěže. V letošním roce se jí účastnilo celkem 292 dětí z 11 denominací (organizací) a 34 měst (obcí). Do finále se probojovalo 78 z nich. Konečný limit pak splnilo 22 dětí. Hlavním důrazem soutěže však není konečné pořadí, ale skutečným cílem je pomoci dětem pravidelně otvírat Bibli. Z jednotlivých diskusí víme, že se tento záměr více či méně daří naplňovat. Z toho se těšíme. Věříme, že i v následujícím, tedy 9 ročníku, budeme moci počítat s vaší sponzorskou záštitou... Velmi děkujeme za vaši laskavou podporu! Za organizátory SP 2007, 2008 Čančík David.

Pavel Smetana: "dílo Biblické společnosti sleduji"

30. dubna 2007
Vážený bratře řediteli, chci Vám dodatečně poděkovat za pozvání k valnému shromáždění České biblické společnosti. Omlouvám se, že jsem se nemohl valného shromáždění účastnit. Byl jsem v té době mimo Prahu. Dílo Biblické společnosti sleduji, pokud je to v mých možnostech, s velkou úctou. V uplynulých letech vykonala ČBS veliký kus práce při šíření Bible nejen doma, ale i v zahraničí. Že se podařilo vybudovat na velmi dostupném místě důstojný stánek Biblické společnosti, považuji za opravdový zázrak. Jak asi víte, po léta jsem spolupracoval na překladu Starého zákona v dobách těžkých, které však umožňovaly soustředěnou práci nad Biblí. Byla to nejplodnější léta mého života a jsem Pánu Bohu vděčný, že jsem měl výsadu s vynikajícími odborníky z mnoha církví na překladu spolupracovat. To, že se podařilo překlad dokončit a mnohokrát vydat, je nejspíš nejvýznamnějším misijním činem českých církví. Přeji Vám i ČBS Boží moudrost a požehnání. Byl bych tak rád bych, kdyby se opět tento národ stal  národem Knihy. Ale to už není v našich silách. Za to se můžeme jenom modlit a připravovat k tomu cestu. Vám osobně i Vašim spolupracovníkům přeji radost z tohoto nadmíru užitečného díla. S bratrskými pozdravy Pavel Smetana.

Poděkování za zpravodaj

30. dubna 2007
Vážení přátelé, jsem dlouholetou Vaší členkou... Chci poděkovat za obdržený zpravodaj, který mě potěšil svým obsahem i celkově tím, jak vypadá. Doposud jsem dostávala strohé informace, kdežto nyní je vidět velké zlepšení. Jelikož jsem již důchodkyně, přispívám na Vaši záslužnou činnost ne velkými částkami, ale snažím se vaši práci nést i na modlitbách. Nenašla jsem dotazník na webu, (asi to neumím), proto píšu touto formou. Jak jsem naznačila, líbí se mi zpravodaj, jako nejdůležitější produkt považuji práci na překladech, neboť aby mohl náš Pán opět přijít, musí být Jeho Evangelium dodáno všem lidem a to je ještě velký kus práce. Vážím si Wyclifovy společnosti, která bible překládá. Velmi se mi líbí i úvodní slovo ředitele p. Nováka. Opravdu, Česká republika je velmi ateistickou zemí, náboženství bylo totalitním režimem úplně vymýceno tak, jako v žádné okolní zemi. Proto vaše práce je velmi cenná. Kéž se vám nadále daří, Pán s Vámi. I. M.

Náměty od čtenáře zpravodaje

27. dubna 2007

  1. Dosavadní práce je chvályhodná, dle poslání společnosti. Kompletní Bible i doplňující literatura, reklamy, kalendáře, obrázky, atd. Snad do budoucna by byl vhodný Průvodce Biblí nebo Biblický slovník na CD nebo DVD. Doporučuji posoudit možnost zastoupení kompletní Bible ve všech školách republiky - v každé školní knihovně, která by s tou knihou pracovala.
  2. Více se zaměřit na téma Bible a umění v průběhu věků, například obrazy a texty na CD, DVD, hudební materiály a podobně.
  3. Do dalších zpravodajů vložit plakáty použitelné pro nástěnky s obrazy a citáty velkým písmem.
  4. Do zpravodajů vložit jednostránkový text původní originální písemnosti nebo zlomku (papyrus, pergamen, rukopisy od nejstarších dob), fotografie z archivů a knihoven.
  5. Výstavu o Bibli publikovat brožurou nebo CD.

S úctou a s pozdravem P. B., Kroměříždesign & vývoj: Daniel Kvasnička jr.