Zemřel prof. Petr Pokorný

V sobotu 18. ledna 2020 zemřel ve věku 86 let ThDr. Petr Pokorný, DrSc., dr. h. c., profesor Nového zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Obrázek pro článek 'Zemřel prof. Petr Pokorný'

Petr Pokorný se narodil 21. 4. 1933 v Brně. Vystudoval teologii na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě (dnešní ETF UK), studoval také v Oxfordu, Bonnu a Ženevě. Do roku 1967 působil jako farář Českobratrské církve evangelické v Praze.

V roce 1963 získal titul ThDr. Od roku 1968 vyučoval na KEBF novozákonní biblistiku, ve stejném roce se stal kandidátem historických věd (CSc.). V roce 1972 byl jmenován profesorem a v roce 1993 mu byl udělen titul doktora historických věd (DrSc.).

V letech 1996–1999 řídil Evangelickou teologickou fakultu jako děkan. Působil na fakultách v Tübingenu, Pittsburghu, Princetonu či Heidelbergu. V roce 1998 založil a v letech 2001–2010 vedl Centrum biblických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy.

Prof. Petr Pokorný je autorem řady odborných i populárně vědeckých publikací, např. Řecké dědictví v Orientu (1993), Apoštolské vyznání (1994), Co nevíš o Bibli (spolu s M. Bičem, 1997), Úvod do Nového zákona (2013). Jeho komentář k Listu Efezským (2005) byl prvním svazkem z řady Český ekumenický komentář k Novému zákonu. V rámci této řady je prof. Pokorný dále autorem komentáře k Markovu evangeliu (2016) a dosud nevydaného komentáře ke Skutkům apoštolů.

Prof. Petr Pokorný je jedním z tvůrců Českého ekumenického překladu Bible. V letech 1961–1977 byl členem novozákonní překladatelské komise a podílel se i na pozdějších úpravách textu.


Poslední rozloučení se koná v sobotu 25. ledna 2020 ve 14 hodin ve vinohradském evangelickém kostele v Korunní 60, Praha 2.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.