Žalmy ve velkém písmu

Úkolem naší biblické společnosti je vydávat Český ekumenický překlad Bible v různých provedeních a formátech, a tak zpřístupňovat toto jedinečné dílo všem skupinám čtenářů. Vydáváme Bible pro děti, mladí lidé u nás dostanou malou kapesní Bibli, pro domácí čtení je k dispozici rodinná Bible. Dokonce nevidomí lidé si mohou obstarat Bibli v Braillovu písmu. Zůstává však poměrně velká skupina lidí, kteří – ať už z důvodu nemoci či stáří – mají těžkosti při čtení běžných knih a potřebovali by knihy s velkým písmem. Odpovědí na tuto potřebu je rozbíhající se projekt Bible ve velkém písmu.

Velikost písma a grafické uspořádání textu knihy jsme podřídili jedinému záměru: vytvořit co nejčitelnější text, který by umožňoval hladkou a ničím nerušenou četbu. Z toho důvodu každý verš začíná na samostatném řádku a plynule pokračuje v dalších řádcích. Pro snadnější orientaci jsme nedělili slova, proto řádky textu jsou nestejně dlouhé. Text jsme sázeli jedním druhem písma, na rozdíl od běžné sazby Českého ekumenického překladu, ve které jsou přidaná slova vysazena kurzivou.

Jako první kniha Bible ve velkém písmu vyšla koncem roku 2006 Kniha žalmů. Žalmy byly po staletí ve velké oblibě všech křesťanů. Vedle evangelií to byly právě žalmy, které byly z biblických textů nejdříve překládány do českého jazyka. Lidé četli žalmy nejen ve chvílích, kdy prožívali radost, ale i ve chvílích, kdy klesali pod tíhou zklamání a bolestí. V žalmech pak nalézali ujištění o Boží svrchované moci a lásce. Slovy žalmů může i dnešní člověk Bohu děkovat za vše, co každodenně dostává. Ve chvílích bolestí a zklamání mohou být žalmy povzbuzením i v dnešní době. Mohou dát novou naději a sílu k tomu, abychom poznali, že ani v takových chvílích nejsme sami.

V roce 2007 plánujeme vydat první dva číslované díly: 1. a 2. knihu Mojžíšovu a evangelia Matouš a Lukáš. Díky finanční podpoře našich dárců je Bible ve velkém písmu v prodeji za velice přijatelnou cenu. Navíc i na tuto cenu se vztahují stejné slevy jako na ostatní knihy z produkce ČBS.

Věříme, že díky tomuto ojedinělému projektu se Bible stane přístupnější než doposud.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.