Sympozium ke 100. výročí narození Prof. Miloše Biče

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádá, ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou a Českou biblickou společností, dvoudenní sympozium k výročí jednoho z nejvýznamějších českých biblistů 20. století a hlavních překladatelských osobností Českého ekumenického překladu - Prof. ThDr. Miloše Biče.

Jeho dějištěm se stane Karolinum, v němž proběhne ve čtvrtek 4. listopadu slavnostní zahájení. Pátek 5. listopadu bude ve znamení přednášek, na půdě Evangelické teologické fakulty, věnovaných především Bičovu odkazu ve světle moderní biblistiky.

Podrobný program najdete na webu Dmu Bible v sekci služby, nebo na etf.cuni.cz.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.