Sloužíme těm, kteří slouží

Sloužíme těm, kteří slouží

Česká biblická společnost

Usilujeme o to, aby v naší zemi byla Bible dostupná pro každého ve srozumitelném jazyce a za přijatelnou cenu k osobní četbě, evangelizaci, studiu i pro liturgické účely.

Sloužíme všem církvím a zájemcům o Bibli v naší zemi.

Vydáváme v různých formátech a provedeních zejména Český ekumenický překlad Bible (ČEP), Bibli Slovo na cestu (SNC), Bibli kralickou a ve spolupráci s Křesťanskou misijní společností také Český studijní překlad. Dále vydáváme křesťanskou literaturu pro dospělé a děti, poskytujeme vydavatelskou službu církvím a získáváme prostředky na podporu šíření Bible.

Jsme členem United Bible Societies (Spojených biblických společností), jejichž společným cílem je činit Písmo svaté co nejdostupnějším ve všech zemích světa.

Aktuální informace a podrobnosti o vydávaných knihách najdete v internetovém obchodě BIBLESHOP či na našem facebookovém a twitterovém profilu.Více o činnosti a poslání České biblické společnosti v sekci O nás.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.