Rozloučení s Jindřiškou Kubáčovou

Dnes v 16 hodin se v Karlíně uskuteční rozloučení se spisovatelkou, dlouholetou spolupracovnicí a věrnou podporovatelkou České biblické společnosti - Jindřiškou Kubáčovou.

Obrázek pro článek 'Rozloučení s Jindřiškou Kubáčovou'

Spolu se svým manželem prof. ThDr. Vladimírem Kubáčem, spoluautorem starozákonní části Českého ekumenického překladu Bible, patřili k velkým příznivcům České biblické společnosti. Společně také opakovaně vydali biblická zamyšlení nad knihou Genesis "Znamení smlouvy".

Velmi nás mrzí, že se nedožila vydání své další kniy, na které jsme v posledních měsících a týdnech usilovně spolupracovali. Po úspěchu "Malých úvah" tak připravovaná kniha "Ulice mého dětství" bude spíše  vzpomínkou na autorku. 

 

Vždy budeme rádi vzpomínat na tu tuto čestnou a činorodou ženu. Bylo nám potěšením a ctí se s ní setkávat, mluvit, pracovat.

V "Malé úvaze na rozloučenou" z knihy "Malé úvahy" se se čtenáři loučí slovy:

"Na každém z nás záleží, zda na tomto světě budou mít naději pravda, spravedlnost, právo, laskavost, soucit, obětavost, milosrdenství nebo jak se jmenují všechny ty zapomínané hodnoty, kterým jsem ve svých malých úvahách chtěla věnovat pozornost. Loučím se s Vámi, moji milí. Vám všem oddaná Jindřiška Kubáčová"

Na závěr ještě jeden krátký text, vztahující se přímo k České biblické společnosti a Českému ekumenickému překladu.

Chvála českého ekumenického překladu Bible.

   Už čtvrt století uplynulo od vydání Českého ekumenického překladu Bible. Už dvacet pět roků leží na mém psacím stole Bible, vázaná v modrých plátěných deskách. Vázání trochu povolilo, desky jsem několikrát opravila lepicí kobercovou páskou. Pochopitelně mám doma i řadu dalších výtisků Bible, které vyšly postupem času, ale tato stará modrá Bible, tolikrát dotýkaná, je ta moje nejmilejší.
   Nezapomínám však ani na kralický text a shledávám jej pořád půvabným, ale na Český ekumenický překlad nedám dopustit. Je psán srozumitelně, krásnou češtinou a je určen pro současného člověka, žijícího v dnešní době.
   Vzdávám na tomto místě čest a slávu všem spoluautorům překladu, kteří, navzdory nepřízni doby, se dokázali pokorně spojit nad společným dílem v poctivé snaze odevzdat českému čtenáři co nejvěrnější překlad.
Mnozí z nich už překročili práh věčnosti, ale jejich dílo přetrvává mezi námi živými.
   Také já už dvacet pět let beru do rukou svoji modrou Bibli, denně si v ní čítám a denně nalézám stále nová poselství. Je to opravdu zvláštní. Text, který člověk zná už téměř zpaměti, jej jednoho dne osloví jinak. Najednou je to výzva, přímý pokyn, jak řešit určitou životní situaci.
   Pozvedám v tuto chvíli svůj zrak k nebesům a věřím, že i když nebe i země pominou, Slovo, které bylo na počátku, bude trvat navěky.
A tak nemohu jinak, než Vám, dalekým i blízkým, citovat několik vět s prosbou, abyste je předali dál.

   Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou.
   Nenechám tě klesnout a neopustím tě
Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše,
   co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník
Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst.
Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě
   plnit vše, co je v něm zapsáno.
Potom tě bude provázet zdar, potom budeš jednat
   prozíravě.
Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť
Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.


   Toto zaslíbení, jež jsem pro Vás vybrala, naleznete v první kapitole knihy Jozue.

    Jindřiška Kubáčová
    spisovatelka, členka CČSHdesign & vývoj: Daniel Kvasnička jr.