Řecko-český Nový zákon zaujal redaktory Radiožurnálu

Jedním z příspěvků sobotního Křesťanského týdeníku Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu byl rozhovor Petra Vaďury s profesorem Ladislavem Tichým nad právě vycházejícím Řecko-českým Novým zákonem.

Přepis rozhovoru:

Petr Vaďura  08.10.2011
09:05
Řecko-český Nový zákon
Autor:    Česká biblická společnost 

Vychází Řecko-český nový zákon

Veškerá křesťanská věrouka stojí na Bibli. Je to soubor textů starých stovky, ba dokonce tisíce let. Psány byly buď hebrejsky a aramejsky, nebo v případě Nového zákona řecky. Kdo tyto jazyky neovládá, je odkázán na překlady, kterých naštěstí v českém prostředí máme dostatek. Mnozí čtenáři by však rádi pronikli k původnímu znění biblického textu. Těm z nich, kteří mají alespoň základní znalosti řečtiny, vychází teď vstříc Česká biblická společnost, která vydala česko-řecké znění Nového zákona. 

Kniha vyšla ve spolupráci s Německou biblickou společností a jejím základem je poslední, dvacáté sedmé vydání kritického Nestle Allandova znění řeckého Nového zákona. Zde je třeba připomenout, že neexistuje žádný původní rukopis novozákonních knih, ovšem existují stovky opisů z prvních staletí našeho letopočtu. Nový zákon je tak nejlépe doloženou antickou literární památkou. Při tomto obrovském množství opisů je pochopitelná existence různých odchylek či písařských zásahů do textu. Kritické vydání tato různočtení zohledňuje a podrobně mapuje všechny verze novozákonních textů v opisech vzniklých do 4. století. Obsahuje proto obrovský kritický aparát, který je v nových vydáních stále znovu doplňován a aktualizován podle nejnovějších poznatků biblické vědy.

Co přináší čtenářům česko-řecká verze kritického vydání Nového zákona? Odpovídá profesor Ladislav Tichý z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se na přípravě edice podílel.

„To jedinečné je to, že zde máme vždycky zrcadlově na druhé straně český překlad (je to Český ekumenický překlad), který umožňuje těm, kdo nejsou tak zběhlí v řečtině, že mohou i ten řecký text pochopit, že mají ten český překlad a zrcadlově vedle je ten řecký text.“

Podobné bilingvní vydání řeckého Nového zákona zatím bylo pouze v angličtině, němčině, polštině, italštině a několika dalších jazycích. Proto je současné české vydání opravdu unikátní. Čtenář si totiž poprvé může v češtině přečíst všechny úvody, ve kterých se vysvětluje problematika novozákonních rukopisů. Jakýmsi bonusem je pak řecko-český slovník novozákonní řečtiny umístěný na konci knihy. Obsahuje totiž všechna slova, která se v Novém zákoně vyskytují. Jeho autor profesor Tichý k tomu říká:

„Slovník, který je připojen v zadní části té edice, může umožnit těm, kteří znají novozákonní řečtinu alespoň do jisté míry, ale neovládají celou slovní zásobu, se přesvědčit, jaké to určité slovo má vlastně význam (nebo jaké jsou jeho významy), a potom to mohou konfrontovat s tím významem na tom konkrétním místě a srovnávat to i s tím Českým ekumenickým překladem.“

Za zmínku stojí také vazba knihy, která počítá s tím, že ji čtenář bude skutečně aktivně používat, a proto je mimořádně kvalitní. Kniha byla tištěna v Německu a němečtí odborníci se na její přípravě také podíleli. Vydání takové edice vždy provázejí obavy, zda o ni bude mezi čtenáři zájem a zda nebude příliš drahá. Pracovníky České biblické společnosti proto mile překvapila skutečnost, že jen církve si objednaly dopředu mnoho set kusů tohoto dvojjazyčného vydání Nového zákona. Velký zájem mají pochopitelně i teologické fakulty a také obyčejní čtenáři Bible. Stále totiž platí staré heslo: „Ad fontes.“ A že je právě u Nového zákona tento návrat k pramenům důležitý, o tom snad nikdo nepochybuje.

Křesťanský týdeník
ČRo 1 - Radiožurnál
Čas vysílání: so 9.05-10.00Radio na p��nďż˝

Zvukový archiv pořadu ve formátu MP3.
Informace o službě Rádio na přání naleznete zde.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.