Překladatelská práce v rámci UBS

Spojené biblické společnosti (UBS) sdružují na sto národních biblických společností, jako je i naše Česká biblická společnost. A tak jako každá národní biblická společnost, starají se i Spojené biblické společnosti nejen o tisk a šíření biblí, ale i o jejich překlady. Nemohou nahradit práci překladatelských skupin, které z hebrejštiny a řečtiny překládají do národních jazyků, ale dbají na to, aby kvalita překladů byla co nejvyšší. Také podporují co nejvíce církví tak, aby každý nový překlad mohl sloužit všem křesťanům, kteří mluví příslušným jazykem...

Spojené biblické společnosti (UBS) sdružují na sto národních biblických společností, jako je i naše Česká biblická společnost. A tak jako každá národní biblická společnost, starají se i Spojené biblické společnosti nejen o tisk a šíření biblí, ale i o jejich překlady. Nemohou nahradit práci překladatelských skupin, které z hebrejštiny a řečtiny překládají do národních jazyků, ale dbají na to, aby kvalita překladů byla co nejvyšší. Také podporují co nejvíce církví tak, aby každý nový překlad mohl sloužit všem křesťanům, kteří mluví příslušným jazykem. Proto mají UBS svůj pětičlenný překladatelský podvýbor, v němž jsou zastoupeny všechny čtyři světové regiony, v nichž je činnost UBS organizována. Světový překladatelský podvýbor se zabývá celkovou koncepcí překladatelské práce a vedle předsedy jej tvoří předsedové regionálních překladatelských výborů. Tyto čtyři regiony jsou: americký, africký, asijsko-pacifický (včetně Austrálie) a region Evropa a Střední východ, který zahrnuje Evropu a arabské země ve východní a střední Asii a severní Africe. Je to největší region, do něhož spadají i země bývalého Sovětského svazu, takže sahá od Grónska až do Vladivostoku a zahrnuje na padesát biblických společností. Její překladatelský podvýbor má také jednu zvláštnost: vedle vlastního podvýboru, který tvoří osm překladatelských poradců na úrovni docentů biblistiky - zaměstnanců UBS - má tento region i vědecké fórum. Jeho členy jsou biblisté nebo lingvisté na úrovni univerzitních profesorů, kteří nejsou zaměstnanci UBS, ale mají zkušenosti z překladu bible. Jeden z nich je předsedou celého podvýboru. Společná zasedání podvýboru (ELMEDCOT) a jeho vědeckého fóra umožňují překladatelským poradcům přímý kontakt se současným biblickým bádáním a současně prezentují biblistům překladatelskou práci UBS.

Petr Pokorný

Bulletin ČBS 1993


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.