Právě vychází nová kniha Josefa Bartoně - Moderní český novozákonní překlad

V těchto dnech se na pulty knihkupectví dostává monografie klasického filologa, bohemisty a teologa PhDr. Josefa Bartoně, Th.D., Moderní český novozákonní překlad, s podtitulem Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem.

Obrázek pro článek 'Právě vychází nová kniha Josefa Bartoně - Moderní český novozákonní překlad'

V hlavní části se kniha detailně zabývá šesti českými překlady kompletního Nového zákona vzniklými po roce 1900 a před zahájením prací na Českém ekumenickém překladu (1961). Tyto české Nové zákony (výsledky práce J. L. Sýkory, J. Hejčla, R. Cola, F. Žilky, P. V. Škrabala a O. M. Petrů) sehrály zásadní roli na cestě od tradičních překladových typů (Bible kralické, Bible svatováclavské a katolických biblí 19. Století) k novému pojetí biblického překládání jakožto díla týmového, mezikonfesního a mezinárodně zakotveného, které se pak mělo poprvé výrazně uplatnit v Českém ekumenickém překladu.

Autor shromažďuje a přehledně prezentuje unikátní faktografický materiál, především bibliografický, historický a lingvistický. Zároveň se mu daří představovat jednotlivé překladatele jako zajímavé osobnosti, které žily a pracovaly v konkrétních historických podmínkách, potýkaly se s nepochopením svých současníků, vědomě či podvědomě navazovaly na své předchůdce a pokoušely se hájit svou metodu i před soudem budoucnosti.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.