Podzimní Zpravodaj ČBS je věnován Dnům Bible

V aktuálním čísle Zpravodaje se dozvíte více o projektech a zemích, které podpoříme díky sbírce Dny Bible 2010 - Angole, Ghaně a Haiti. V krátkosti zhodnotíme také sbírku loňskou.

Zpravodaj si můžete stáhnout na webových stránkách dumbible.cz v sekci služby - ke stažení, nebo vám jej na požádání zdarma zašleme.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.