Podzimní Zpravodaj ČBS

Aktuální číslo Zpravodaje České biblické společnosti je určeno především Dnům Bible 2011. Dozvíte se z něj o projektech, které budou letošní sbírkou podpořeny.

Našim věrným příznivcům posíláme Zpravodaj automaticky prostřednictvím pošty, pro ostatní zájemce je umístěn na webových stránkách www.dumbible.cz v sekci služby - ke stažení. Na požádání jej pošleme také poštou.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.