IZAJÁŠ I (1–12)

23. svazek Českého ekumenického komentáře ke Starému zákonu

IZAJÁŠ I (1–12)

Obrázek pro článek 'IZAJÁŠ I (1–12)'

Izajáš I (svazek 23/I)

Kniha Izajáš patří mezi nejvlivnější prorocké spisy. Tvoří ji pestrý materiál: nesmlouvavé výtky, barvité popisy válečných hrůz, ale i jedny z nejútěšnějších biblických příslibů. Už úvodní kapitoly nastíní její hlavní témata: lid Judska a Jeruzaléma nedbá na svého Boha ani na to, co prospívá mezilidským vztahům, a tak ztrácí zakotvení i orientaci uprostřed politických nástrah své doby. Najde se v něm však i skupinka těch, kdo se učí rozpoznávat, že Bůh, jehož úradky předčí nejsmělejší lidská očekávání, svůj lid neopouští a navzdory vnější nejistotě pohnutých dob je a bude s ním.design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.