Zemřel ThDr. Zdeněk Soušek

V neděli dne 27. prosince 2015 ve věku 90 let zemřel evangelický farář, teolog a člen překladatelského týmu Českého ekumenického překladu ThDr. Zdeněk Soušek. Jako farář působil ve sborech Kladno, Rakovník, Libice nad Cidlinou a Strměchy. Rozloučení se uskuteční v kostele Českobratrské církve evangelické ve Strměchách.

Obrázek pro článek 'Zemřel ThDr. Zdeněk Soušek'

ThDr. Zdeněk Soušek se narodil 23. srpna v Bučovicích u Brna. První rok života strávil v Hlohovci na Slovensku, pak žil šest let v Třinci u Nymburka, další období dětství a mládí prožil v Pelhřimově. Tam vystudoval gymnázium a vysokoškolská studia pak absolvoval v Praze. Jak řekl, rozhodl se být farářem, ale hodně ho oslovoval život Alberta Schweitzera, pozdějšího držitele Nobelovy ceny, který dal před zajištěnou kariérou učitele teologie přednost pomoci nemocným leprou v Africe. Kromě toho také chtěl odjet provádět archeologické vykopávky na místech důležitých biblických událostí (dnešní Irák), kvůli tomu také studoval orientalistiku, ale „přišel Vítězný únor a všechny plány byly jiné“.

Zdeněk Soušek, který se výrazným způsobem podílel na Českém ekumenickém překladu Bible. U samého počátku myšlenky nového překladu byla skupina osmi kazatelů ČCE kolem prof. Miloše Biče a bratr Soušek byl posledním žijícím členem této skupiny. Podíl Zdeňka Souška na Českém ekumenickém překladu nebyl jen v rovině překladatelské, ale byl to on, kdo organizoval setkání překladatelů a zajišťoval nezbytné zázemí pro tuto práci.

Přistoupit k novému překladu nebyla myšlenka zcela nová, ale prosadit ji nebylo na počátku šedesátých let zcela snadné, protože stále panovala v protestantských církvích velká úcta k Bibli kralické. Někteří kazatelé dlouho uvažovali o revizi kralického překladu. Prof. M. Bič i br. Zdeněk Soušek od počátku tuto myšlenku neprosazovali, ale naopak byli přesvědčeni o nutnosti překladu nového.

Ukončení překladu neznamenalo konec překladatelské činnosti Zdeňka Souška. Následovaly další roky pilné práce na překladu mimobiblických knih. Zdeněk Soušek byl také autorem mnoha odborných článků a publikací v oblasti biblistiky.

Dr. Soušek byl mimo jiné městským zastupitelem v Pelhřimově a dlouhá léta působil v čele Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ). Mimo to byl členem Klubu přátel historického Pelhřimova a přispěvatelem do Pelhřimovských novin.

design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.