Jarní Zpravodaj České biblické společnosti

V aktuálním čísle Zpravodaje České biblické společnosti se dozvíte o domácích projektech, které v roce 2009 realizovala nebo podpořila Česká biblická společnost. Uveřejnili jsme také informace o Haitské biblické společnosti, které chceme v letošním roce pomáhat.

Přesto, že je číslo věnováno podpoře neziskových a evangelizačních akcí v České republice, nechybějí ani informace o připravované podzimní sbírce Dny Bible 2010. Zpravodaj si můžete stáhnout jednoduše proklikem nebo na webových stránkách Domu Bible, v sekci služby/ke-stažení.

Česká biblická společnost děkuje všem, díky nimž bylo možné realizovat a podpořit mnoho dobrých záměrů.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.