Jan Sokol - Čtení z Bible

Nové vydání knihy profesora Sokola je, stejně jako předchozí, ilustrováno jeho bratrem Václavem. Biblické oddíly ze Starého a Nového zákona, v ekumenickém překladu, vybral a poznámkami opatřil Jan Sokol, který je také autorem výkladů připojených na konci knihy. Čtení z Bible obsahuje vybrané části – vcelku více než desetinu – původního biblického textu v moderním překladu se stručnými vysvětlivkami. Jsou to části jednak přístupnější pro současného čtenáře, jednak zvláště významné i z hlediska kulturního působení.

Obrázek pro článek 'Jan Sokol - Čtení z Bible'


Jako učebnici pro 2. stupeň zákl. škol, gymnázií a středních odb. škol ji doporučilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ekumenická rada církví v ČR.


Čtení z Bible obsahuje vybrané části – snaží se ukázat celou šíři a rozmanitost biblického textu od příběhů a vyprávění přes mravní příkazy a právní ustanovení, prorocké texty až po lyrické básně z různých dob a různých prostředí, kde Bible vznikala. Na závěr knihy je připojeno 30 krátkých článků, které uvádějí do vzdáleného světa židovského a křesťanského starověku i do hlavních témat biblického myšlení.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.