Edice Český ekumenický komentář se rozrostla o další svazek - Evangelium podle Matouše

Autor komentáře, doc. Jiří Mrázek, Th.D., vedoucí katedry Nového zákona ETF UK, se Matoušovým evangeliem zabývá dlouhodobě a na toto téma již několikrát publikoval. V rozsáhlém textu podrobně seznamuje čtenáře s obsahem Matoušova evangelia a pečlivě a srozumitelně vykládá i obtížné pasáže.

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih v Novém zákoně.

V rámci ČEK právě vychází pod číslem 1 jako čtvrtý svazek první kniha Nového zákona – Evangelium podle Matouše.

Knihu si můžete zakoupit v pražském Domě Bible (Náhorní 12, Kobylisy) nebo brněnském Biblepointu (Pavel Nebojsa, Josefská 1 - Obchodní dům Klášter), případně objednat v internetovém obchodě České biblické společnosti www.bibleshop.cz.

V této ediční řadě dosud vyšly tři svazky: List Efezským profesora Pokorného, První list Tesalonickým docentky Ryškové a Zjevení Janovo docenta Mrázka. Na konec roku 2012 je plánován díl pátý - List Římanům dr. Jana Roskovce.

Docent Mrárek se o publikaci jistě zmíní na své přednášce, která bude součástí Valného shromáždění České biblické společnosti dne 12. dubna 2012 od 13:30 v kostele ČCE U Jákobova žebříku (U Školské zahrady 8, Praha 8). Vstup na přednášku je volný.

Galerie obrázků k článku

Celá galerie »


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.