Dny Bible 2017

Letošní Dny Bible jsou zaměřeny na podporu projektů Biblické společnosti v Togu.

Cíle Biblické společnosti v Togu:

Překlad Starého zákona do jazyka kabiye.
> Umožnit, aby lidé hovořící jazykem kabiye měli k dispozici celou Bibli ve svém rodném jazyce.
> Přispět k růstu církví, vybavit církve účinným nástrojem k evangelizaci.
> Odstranit problémy, se kterými se doposud většina lidí potýkala při četbě Písma v dosavadních nedokonalých pokusech o překlad.
> Přispět k odstranění negramotnosti.

Překlad Nového zákona do jazyka akposso.
> Poskytnou Nový zákon lidem hovořícím jazykem akposso.
> Vybavit círke v této oblasti pro evangelizaci, přispět k růstu církví.
> Přispět k odstranění negramotnosti, přispět ke zlepšení schopnosti číst.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.