Dny Bible 2015: podpora překladů Bible v Africe

Zatímco v naší zemi můžeme číst Bibli v několika překladech a v mnoha různých vydáních, v mnoha afrických zemích je Bible stále nedostupná. Proto i letos v rámci Dnů Bible vyhlašujeme sbírku na podporu překladu Písma svatého v Angole a Ugandě. V tomto článku se dočtete více podrobností o překladatelských projektech biblické společnosti v Angole a Ugandě a o možnosti podpořit je. Děkujeme, že svými modlitbami i dary myslíte na šíření Božího slova v chudých zemích světa!

Obrázek pro článek 'Dny Bible 2015: podpora překladů Bible v Africe'Úvodní slovo ředitele ČBS ke Dnům Bible

Vážení přátelé,

k podzimnímu období již tradičně patří Dny Bible, v rámci kterých vyhlašujeme ekumenickou sbírku na podporu překladu a šíření Písma svatého v chudých oblastech světa. Každoročně tak vyjadřujeme solidaritu s křesťany v těchto zemích a upozorňujeme na význam Písma svatého.

Touto cestou chci poděkovat všem dárcům, kteří podle svých možností v roce 2014 přispěli na biblické dílo v Angole, Tanzanii a Sierra Leone. S radostí Vám mohu oznámit, že díky Vaší štědrosti jsme prostřednictvím Spojených biblických společností podpořili překlady Bible v těchto zemích částkou 2 055 071 Kč!

Také letošní výtěžek Dnů Bible bude směřovat do dvou afrických zemí – do Ugandy a Angoly. V Ugandě podpoříme tři projekty a v Angole jeden. Svým darem můžete přispět na překlad biblického textu do domorodých jazyků, a tak zpřístupnit zvěst o spáse dalším lidem na africkém kontinentu. Více informací o projektech, které chceme letos podpořit, se dočtete v následujícím textu.

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši trvalou přízeň a velkorysost. Velmi si vážím Vaší ochoty pomáhat a podílet se na šíření Božího slova doma i ve světě.

Mgr. Pavel Novák, ředitel České biblické společnostiProjekty Angolské biblické společnosti

Angolská biblická společnost díky podpoře Spojených biblických společností v současnosti realizuje 12 projektů, z toho je 7 překladatelských. Zbývající polovina projektů se zaměřuje na nemocné, zejména na ty, kteří bojují s virem HIV (jako součást projektu Milosrdný Samaritán), na vydání Bible pro vězně a natočení audionahrávky Nového zákona pro negramotné (v rámci celosvětového projektu Víra přichází ze slyšení).

Česká biblická společnost podpořila v roce 2010 první rok překladatelských prací na ekumenickém překladu celé Bible do jazyka umbangala. Celý překlad má být dokončen v roce 2024. Do zahájení projektu existovaly v jazyce umbangala jen některé pasáže Nového zákona. Lidé, kteří hovoří tímto jazykem, museli proto používat Bibli v některém z příbuzných jazyků. V Luandě byl vytvořen překladatelský tým sestávající ze tří překladatelů. Ti svou práci konzultují s představiteli církví i obyčejnými lidmi, pro něž je umbangala mateřštinou. V letošním roce podpoříme tři překlady Bible do jazyků kmenů umbundu, kikongo a lunyaneka-mwila.

Umbundu

Etnická skupina Umbundu žije většinou v Angole, kde představuje asi 40 % populace a její jazyk je nejrozšířenějším domorodým jazykem. Tento projekt byl zahájen v roce 1999, během občanské války. Projekt proto prošel obtížnými fázemi. Dva ze tří překladatelů se připojili k týmu až v roce 2013, stejně jako jazykovědci a korektoři. V současné době je hotový celý Nový zákon a část Starého zákona. Veškeré práce by měly být dokončeny v roce 2019.

Kikongo

V současné době probíhá revize již přeložených částí Bible a překlad zbývajících knih Písma svatého do jazyka kikongo. Překlad byl zahájen v roce 1999 a hotov by měl být v roce 2017. Jazykem kikongo mluví asi 1 500 000 lidí na severu Angoly a v Kongu. Aktuálně je přeložena většina starozákonních knih a pracuje se na dalších knihách Starého zákona. Z Nového zákona zbývá zrevidovat Matoušovo evangelium.

Lunyaneka-Mwila

Termín Nyaneka (Nyaneka-Humbi) se používá pro zemědělskou etnickou skupinu v jižní Angole. Etnikum Nyaneka žije podél řeky Cunene, většina v provincii Huila, živí se zemědělstvím a pastevectvím. I vzhledem k životnímu stylu jde o jedno z nejzaostalejších angolských etnik s nejvyšší negramotností. Asi 700 000 obyvatel Angoly, kteří mluví jazykem nyaneka-mwila, stále čeká na Bibli ve své mateřštině. K této jazykové skupině, příbuzné skupinám Ovanyaneka a Ovankhumbi Ovanyaneka, patří kmeny Avamwila a Ovangambwe. První etapa překladatelských prací byla zahájena v roce 2013, koncem roku 2017 by měl být dokončen překlad Nového zákona a měly by začít práce druhé etapy, tedy překlad textů Starého zákona.


Projekty Ugandské biblické společnosti

Ugandská biblická společnost pracuje na 11 projektech, z nichž 6 je překladatelských. V předchozích letech jsme podpořili překladatelské práce na dvou ekumenických překladech realizovaných Ugandskou biblickou společností. Opakovaně to byl překlad do jazyka dhopadhola (2009 a 2014) a v roce 2014 také překlad do jazyka lumasaaba. V roce 2015 přislíbila Česká biblická společnost podporu překladu Bible do jazyka acoli.

Jedná se o ekumenický překlad celé Bible. Acoli patří k jazykové skupině „luo“, konkrétně k západní nilo-saharské větvi. Jedná se o obtížný jazyk, v němž jsou některá slova, respektive jejich význam, rozlišena pouhým tónem nebo melodikou hlasu. Jedná se o jednu z největších jazykových skupin v Ugandě – jazykem acoli mluví ve východní části Ugandy 1 170 000 obyvatel. Potřeba překladu a revize existujících pasáží vzešla přímo z jednotlivých církví. Překlad byl zahájen v roce 2012 a dokončen by měl být v roce 2019. V současné době jsou dokončovány práce na knihách Leviticus, Numeri a Deuteronomium, začátkem roku bylo vydáno Markovo evangelium.

Jak můžete podpořit biblické dílo v Angole a Ugandě

Svůj dar můžete poukázat bankovním převodem:

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, KTEŘÍ I LETOS PŘISPĚJÍ DO SBÍRKY DNŮ BIBLE!design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.