Dny Bible 2012

Již 20. ročník ekumenické sbírky Dny Bible podpoří překlady biblických textů v Ekvádoru a Panamě. Díky našim dárcům tak budou moci pokračovat překladatelské projekty do jazyků quichua canar a kuna.

Obrázek pro článek 'Dny Bible 2012'

Ekvádor – Překlad starozákonních knih do jednoho z kečuánských jazyků „quichua cañar“. Tímto jazykem mluví v Ekvádoru 1000 000 lidí, především původních indiánských kmenů. S překladem se započalo již před deseti lety a v roce 2011 byl vydán Nový zákon a některé části Starého zákona (Žalmy, Pentateuch). Překlad celé Bible by měl být úspěšně dokončen v roce 2014 předáním 5000 výtisků Bible do chudých rodin, které mají 5 a více dětí. Podle Ekvádorské biblické společnosti tak bude moci číst Bibli ve své mateřštině dalších 35 000 křesťanů. Díky vašim darům přislíbila Česká biblická společnost na rok 2012 příspěvek ve výši 700 000 Kč.

Ekvádor patří k nejchudším zemím západní polokoule, současná vláda je po staletích velkou nadějí. Snaží se o ekonomickou i politickou stabilizaci země, úspěšně bojuje proti zaměstnávání dětí a snaží se zavést školský systém, který by umožnil základní vzdělání pro všechny. Pomalu se také na vládní úrovni zlepšuje vztah k přírodnímu prostředí, zejména děštnému pralesu, a původnímu indiánskému obyvatelstvu.

Panama – překlad Bible do jazyka „kuna“. Projekt byl zahájen pod vedením Spojených biblických společností v roce 1991. V průběhu let byla vydána evangelia (1995) a některé knihy Starého zákona. Práce na zbývajících biblických textech potrvají do konce roku 2013. Česká biblická společnost se zavázala k podpoře tohoto projektu v letošním roce a to v plné výši, která pro rok 2012 činí 600 000 Kč.

            Největším problémem Panamy je národnostní otázka, která se váže k někdejší stavbě průplavu. V té době se v zemi usadili přistěhovalci z více jak 60 zemí celého světa a začaly vznikat konflikty. Po té, co byla vládě v roce 2000 předána kontrola nad průplavem, začala růst i ekonomika. Přesto žije 20% obyvatel Panamy pod hranicí chudoby.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.