Dny Bible 2011

Jako každoročně, vyhlašuje Česká biblická společnost společně s křesťanskými církvemi v České republice sbírku na biblické překlady v chudých zemích celého světa. Letos již po devatenácté se uskuteční sbírka Dny Bible, jejíž výtěžek bude tentokrát směřovat opět do Afriky. Díky všem dárcům tak budou moci pokračovat překlady v Zimbabwe, Súdánu a Mosambiku. Pokud se podaří shromáždit více prostředků, budou určeny pro projekt v Republice Kongo.

Obrázek pro článek 'Dny Bible 2011'

Stále existují stovky domorodých jazyků, především v Africe, do kterých dosud nebyla Bible přeložena. Také proto chceme v letošním roce podpořit především multietnické země, které realizují více biblických překladů. Rádi bychom tímto způsobem nejen pomohli překladatelským snahám, ale také připomenuli význam Bible a podpořili její šíření.

Projekty, které podpoříme v letošním roce

Súdán

Překlad starozákonních knih do jazyka „zanda“. Projekt Súdánské biblické by měl být úspěšně ukončen v roce 2019. Bible do jazyka zanda byla přeložena v roce 1940 v Kongu - pro súdánské imigranty. Protože obyvatelé Súdánu tomuto překladu nerozuměli (obsahoval konžský dialekt, francouzská a arabská slova), bylo v roce 1990 rozhodnuto pořídit nový překlad, který bude vznikat přímo v Súdánu. I přes nedávné rozdělení Súdánu se nový překlad dostane do obou nástupnických států.  Díky vašim darům přislíbila Česká biblická společnost na rok 2011 příspěvek ve výši 690 000 Kč.

Zimbabwe

Překlad Starého zákona do jazyka chikunda“. Zimbabwe je multietnická země, jejíž biblická společnost má za sebou řadu překladů. Jen jediný domorodý jazyk stále čeká na „svou“ Bibli. Je jím právě chikunda. Projekt byl zahájen v roce 1988 zpočátku jen úvahami o překladu Nového zákona, který byl vydán v srpnu 2009. Práce na Starém zákonu byly zahájeny v roce 2010 a podle plánu potrvají do konce roku 2015. Česká biblická společnost se zavázala k podpoře tohoto projektu v letošním roce a to v plné výši, která pro rok 2011 činí 300 000 Kč.

Mosambik

Překlad Bible do jazyka „xirhoa“. Jazykem xirhoa mluví lidé v jižním Mosambiku, zejména v provincii Maputo. Překlad byl zahájen v roce 1970. Na 16 let byly práce přerušeny občanskou válkou, která byla ukončena v roce 1992. Od té doby práce na překladu opět pokračují. Náklady na letošní rok jsou spočítány v přepočtu na 380 000 Kč, tato částka bude podpořena v plné výši z výnosu sbírky pořádané Českou biblickou společností.

V loňském roce směřovala pomoc do Angoly, Ghany a na Haiti, díky štědrosti dárců mohly být podpořeny také projekty v Malawi a Sierra Leone. Věříme, že také letošní projekty pomohou šířit Boží slovo v domorodých jazycích.

Více informací se dozvíte v aktuálním čísle Zpravodaje ČBS, který najdete na: www.dumbible.cz v sekci služby - ke stažení. Zpravodaj vám také radi na požádání pošleme poštou.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.